Zeytinin Dünyadaki yeri

Zeytinin Dünyadaki yeri

Zeytinin Dünyadaki Yeri

Dünya zeytin imalatının % 97 ‘si Akdeniz ülkelerinde gerçekleştirilmektedir. Bu ülkelerden Avrupa Birliği’nde olanlardan çoğu, zeytin ile alakalı yetiştiricilik, mekanizasyon ve işleme teknolojileri, markalaşma problemlerini çözmüşlerdir. Hali hazırda gerek sofralık zeytin gerekse zeytinyağı imalatı istikametinden dünya piyasalarında söz sahibi ülkelerin sıralaması aşağıdaki tablodaki gibidir.

Ülkeler

İspanya

3,5

718

İtalya

2,2

450

Yunanistan

1,8

430

Türkiye

1,3

190

Tunus

1,0

170

Suriye

0,7

110

Son bilgilere gore dünya zeytinyağı pazarı 3 milyon ton ‘a erişmiştir. Dünya zeytinyağı ihracatı icra eden ülkelerin sıralaması aşağıdaki gibidir.

Ülkeler

İhracatı (Bin Ton)

İtalya

245

İspanya

110

Tunus

82

Türkiye

78

Suriye

40

Yunanistan

10

Tabloda görüldüğü üzere zeytinyağı ihracatının şampiyonu İtalya’dır. Bu ülke kendi imalatı yanında diğer ülkelerden aldığı dökme zeytinyağını şişeleyerek, kendi markasıyla pazarlamaktadır. Bunun yanında maksimum zeytinyağı üreten ülkeler hem de maksimum zeytinyağı tüketen ülkelerdir.

Mesela kişibaşı senelik tüketim;

Ülkeler

Tüketim (Litre)

Yunanistan

25

İspanya

15

İtalya

14

Suriye

7

Tunus

6

Türkiye

1

Görüldüğü benzer biçimde bizim tüketimimiz çok düşüktür. Sıhhatli bir insanın yıllık tüketimi asgari 15 lt. Olmalıdır. Bu rakam 10 lt.’ye çıksa dahi şu andaki imalatımız yeterli değildir.

Diğer yandan AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Çin, Japonya ve Rusya’da tüketimler son senelerde ciddi artışlar göstermektedir.

Ek olarak son senelerde tohum yağlarının enerji imalatında kullanılması, dünyadaki yağlı tohumlara talebi çok oranda arttırmış ve zeytinyağı sofralık tüketimde nerede ise tek alternatif kalmıştır. Hal bu şekilde olunca zeytin sektörünün nekadar ehemmiyetli olduğu görülmektedir.

Türkiye, takriben 110 milyon ağaç varlığıyla ehemmiyetli bir zeytin ülkesi olmasına karşın, zeytinliklerin % 80 ‘inin eğimli yerlerde olması, yalnızca hasad için gidilip hiçbir şekilde kültürel bakımın yapılamadığı bahçeler olmasından dolayı, dünya standartlarında verimi yakalayamıyoruz.

Şimdiye kadar söz edilen rakamlar, dünya zeytin & zeytinyağı ticaretinin ne kadar ehemmiyetli bulunduğunu sanırım ortaya koymaktadır.

Author Info

Coşar Zeytincilik

No Comments

Comments are closed.