Zeytinciliğin Tarihçesi

Zeytinciliğin Tarihçesi

Yıllar öncesinden günümüze kadar tüm medeniyet toplumlarını etkilemiş ve hala etkilemeye devam eden her derde deva olan zeytin, aydınlatma, yakmadan tutun vücuda bakıma kadar birçok alanda kullanılmıştır.

Zeytin meyvesinden çıkarılmış olan yağlar saç ve cildi besler. Güzel ve rahatlayıcı bir etki bırakır. Ayrıca Ege Bölgesindeki insanların yıllar geçse de genç kalmasının nedenlerinden biri de doğal zeytin ve zeytinyağı tüketiminden olduğu söylenir. Zeytin tıp alanındaki faaliyetleri antik yunandan beri bilinir.

Birçok kaynakta zeytinin ilk anavatanı Mezopotamya olduğu ve bu daha sonra Akdeniz ülkelerine doğru yayıldığı bilinmektedir.

Delice Zeytini ise ilk olarak milattan önce 4000 yılında aşılanmış ve kültür bitkisi haline getirilerek daha verimli bir hale gelmiştir.Daha sonra Güney Batı Anadolui Girit ve Yunanıstan gibi bölgeler yayıldı.

Bilinen ilk zeytin tarlası ise milattan önce 6000 yılında Suriye’de bir bölgede rastlanmıştır.

Zeytin tahmine dayanarak ik kültürlendiği yer Doğu Akdeniz olarak bilinmekte. İsrail’de toprak katmanları arasında keşfedilen ve kömür haline gelmiş zeytin ağaçları araştırıldığında milattan önce 4298 yılında oluşturulduğu görülmüştür.

Nuh tufanında da sona erdiğini belirtmek amacıyla güvercin gemiye ağzında bir adet zeytin dalıyla gelmiştir.

Zeytin ağaçları milattan önce yıllarda Doğu Akdeniz Bölgesi’nde doğal bitki örtüsünün büyük bir parçasıydı. İtalya’nın Mongardino ilçesinde bulunan fosil haline gelmiş zeytinler rastlanmıştır. Özellikle bir zeytin yaprağının 37 bin yıl bile yok olmadığı bilinmektedir.

Dünya Zeytin Ansiklopedisi yazarı Jose M. Blazquez ise, Zeytin yetiştiriciliğinin yaklaşık 6000 yıl önce Anadolu’da başladığını söyler. Zeytini ilk ehlileştirenler, üzüm, incir, nar, hurma benzer biçimde biroldukça meyva ağacının ilk yetiştirildiği uygarlıklar beşiği Önasya’da, Suriye ve İran’ın kesiştiği yayda oturanlar olsa gerektir. Persler, Mezopomyalılar ve büyük bir olasılıkla, Akdeniz’in doğusundan içeride Mezopotamya’ya kadar yayılan Suriye’li ve Filistinlilerdir. Yakın Doğu’da zeytin yetiştirildiğine ilişkin en eski kalıntıların İsrail ve Ürdün’de kalkolitik döneme (M.Ö. 3700-3200) kadar gitmesi de bu tezi güçlendirmektedir.

Author Info

Coşar Zeytincilik

No Comments

Comments are closed.